Föreläsningar


Ja tack, Hjärna!

Från hjärncell till framgång. Om hjärnan, minnet, kreativitet och kommunikation. Läs mer >>>

Rösträtt!

Vårt viktigaste arbetsredskap.
Hur rösten fungerar, och om hur man hittar och underhåller sin allra mest framgångsrika röst. Läs mer >>>

Spring i hjärnan?

Alla måste få använda sig av sig.
 Om särbegåvning och om hjärnans plasticitet. Läs mer >>>

Kära diagnoser -Vår bästa tid är nu.
Informativ och hoppfull föreläsning om egna diagnoser, hög IQ och om att vara Aspergermamma. Läs mer >>>