Officiant

Namngivning, vigsel eller begravning?

Bröllop Nadire Björn 17 kopia

”Som officiant vill jag hjälpa till i hela processen kring en ceremoni; hela vägen från det allra första mötet där kanske inte
önskemålen finns tydliga, till den avslutande kontakten efter själva ceremonin.”

Så här arbetar Jenny:

Vid första kontakten bokas ett möte och arvode fastställs. På mötet tas önskemål, frågor och idéer upp, och Jenny antecknar och frågar tills en
helhet finns. Mötet avslutas och Jenny arbetar sedan med att forma ett förslag till text, eventuellt med insprängda musik- eller diktinslag. Texten mailas och bearbetas tills alla är nöjda. När dagen väl kommer kan huvudpersonerna slappna av och vara i nuet, väl medvetna om att det som sägs är precis vad de vill, varken mer eller mindre.

Jenny har en stor lyhördhet för andra människor. Hon är bra på att coacha fram hur den allra bästa ceremonin kan bli, och hennes kreativitet är
ofta smittande. Hon har en stark och behaglig röst som också lämpar sig utmärkt till att läsa dikter. För att både Jenny och eventuella andra talare eller sångare ska kunna höras finns om så behövs en portabel ljudanläggning anpassad för en publik på upp till 100 personer, detta dock mot en tilläggsavgift.

OBS!
Viktig information angående vigslar:
Jenny har inte officiellt vigselförordnande och har alltså inte juridisk rätt att utföra vigslar ”på riktigt”. Detta för att Länsstyrelsen i Stockholm ligger enormt mycket efter med sina regler; man kan bara få förordnande om man är politiker, sjökapten, domare eller liknande (dessutom får man inte ta betalt för
arbetet). De som vill vigas borgerligt är hänvisade till Kommunkontoret/Stadshuset, som erbjuder vigselakter, men då i kort format med endast de juridiskt bindande replikerna ”Tager du denna …” osv. Där kan man heller inte medföra gäster, utan endast två vittnen, och det hela är över på några minuter
(medan nästa par kanske sitter i väntrummet …). Därför, om Jenny ska engageras behöver brudparet fatta beslut om huruvida de vill göra så här, för att få till sin egen ceremoni precis efter sina önskemål:
Ni ordnar själva med hindersprövning mm från Skatteverket, samt ombesörjer det juridiska själva, exempelvis tidigt samma dag, eller några dagar före eller efter. När så den önskade ceremonin ska äga rum blir det alltså en slags ”fejkvigsel”, och bröllopsgästerna behöver inte veta detta. Många brudpar väljer att göra på detta sätt då de får sin drömceremoni, som då också upplevs som den enda riktiga.

Den kompetens Jenny har i bagaget är bland annat:

  • Högskoleutbildad Musik- och röstpedagog
  • Lång erfarenhet av att prata inför grupper av mycket skilda slag
  • Certifierad sorgbearbetare
  • Ettårig KBT-utbildning
  • Coach
  • och sist men inte minst livet …

Här kan du läsa några referenser >>>